Medzi obyvateľmi Humenného sa v posledných dňoch prostredníctvom sociálnej siete šírilo video zachytávajúce dvojicu diviakov prechádzajúcu sa po námestí pred kultúrnym domom. Podľa Jána Obšitníka, vedúceho Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Humennom, nie je dôvod na paniku. Všetky zainteresované zložky majú pokyny, ako postupovať, uviedlo TASR. 

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia

 

V NOCI JE SITUÁCIA INÁ

Ako uviedol Ján Obšitník pre TASR, v podobných prípadoch sa postupuje v zmysle zákona o poľovníctve. Podľa neho, ak užívateľ nepoľovnej plochy požiada o mimoriadny odstrel, okresný úrad operatívne určí najbližšieho užívateľa poľovného revíru, ktorý zákrok vykoná. Pri nočnom pohybe zveri je situácia iná, v noci totiž zákon poľovníkom odstrel neumožňuje. Ak by malo dôjsť k ohrozeniu života, zasiahnuť môže polícia. Podľa J. Obšitníka sú všetky zainteresované zložky, obvodná poľovnícka komora, veterinárni lekári, mestská polícia i mesto Humenné upovedomení, ako v podobnej situácii postupovať.

VIDEO: V apríli 2018 sa diviak pohyboval aj v centre Bratislavy.

ZÁHRADKY ZVER LÁKAJÚ

Prípady, keď sa divá zver pohybuje v intraviláne mesta, nie sú ojedinelé. „Hubková a takzvaný Handrix, kde majú obyvatelia mesta Humenné záhradky, sú prirodzeným lákadlom pre túto zver. Záhradkárske osady sú v blízkosti intravilánu, kde dochádza k prirodzenému pohybu tejto zveri a niekedy ju občania zatlačia až priamo do mesta,“ vysvetlil J. Obšitník s tým, že dôvodom zvýšeného výskytu zveri v týchto dňoch môže byť aj väčší počet hubárov pohybujúcich sa v lese, ako aj vysoké denné teploty. Aj napriek tomu, že stopy po nočných návštevách diviakov nie sú v záhradkách susediacich s lesom v Humennom raritou, o odstrel doposiaľ nikto oficiálne nepožiadal.