Poľovníci vo vinohradníckom Svätom Jure každoročne slávia svojho patróna spolu s obyvateľmi mesta v čase dozrievajúceho burčiaka. Tento rok museli rešpektovať opatrenia na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID 19. Preto poľovnícke združenia vo Svätom Jure spoločne s Obvodnou poľovníckou komorou Pezinok, Okresnou organizáciou SPZ v Pezinku a mestom Svätý Jur pripravili náhradný program s regulovaným počtom návštevníkov. Súčasťou slávnostného programu bolo vyznamenávanie zaslúžilých členov SPZ. Za príkladnú činnosť a rozvoj poľovníctva na Slovensku si prevzali ocenenia Ing. Ján Man, Ivan Baxa, František Ochaba, Ida Drozdová, Imrich Lipár, Ing. Ingrid Pätoprstá, Peter Zúbek st. Vincent Cíferský, Ing. Milan Gajar a Miroslav Šebo. Najstaršiemu stále aktívnemu poľovníkovi okresu Pezinok, 92-ročnému Vincentovi Cíferskému, osobne odovzdali pamätnú medailu k 100 výročiu založenia prvého Loveckého ochranného spolku pre Slovensko.

Širokú nepoľovnícku verejnosť pozvali poľovníci na výstavu Čaro prírody v útržkoch, kde návštevníkom prostredníctvom preparátov predstavili zver voľne žijúcu v okolí mesta Svätý Jur, ale aj v ostatných častiach Slovenska. Výstava sa tešila veľkému záujmu detí. Príležitosť vidieť v životnej veľkosti preparáty medveďa hnedého, vlka dravého, psíka medvedíkovitého, ale aj ostatných druhov raticovej či pernatej zveri, využili počas celého týždňa materské škôlky zo Svätého Jura. Ich návšteva bola podľa Ing. Kamila Pajera, predsedu OPK Pezinok, azda tou najlepšou odmenou pre organizátorov, lebo najmä deťom ako nastupujúcej generácii chceli odkázať, že prírodu je nádherná a treba ju chrániť.

Zdroj: OPK Pezinok