Prinášame niekoľko exkluzívnych záberov medvedice s dvoma mladými, typických zvieracích obyvateľov Tatier, ktorí však skôr ako na frekventované turistické chodníky a intravilany miest a obcí, patria do lesa. Zmenené správanie mnohých jedincov, a to nielen v Tatrách, v súčasnosti zamestnáva kompetentých na najvyšších miestach, na okresných úradoch a tiež v teréne.  Je za takýmto zmeneným správaním určitých jedincov, ktoré ani v blízkosti človeka nejavia známky plachosti,  naozaj iba nedostatočná ochrana kontajnerových stojísk a prikrmovanie zveri? Zamyslel sa niekto z kompetentých, či neobvyklé správanie sa tejto medvedice s mladými, teraz v období  prebiehajúceho sa párenia medveďov, nie je aj preto, že hľadá bezpečie v blízkosti ľudských osídiel pred dotieravými samcami, ktorí aby v nej vyvolali rujnosť, sú schopní usmrtenia jej mláďat?

Medveď na Hrebienku
Medveď na Hrebienku
Zdroj: Archív PaR

Podľa niektorých vyhlásení sú jednoznačnými vinníkmi zodpovednými za problém so synantropnými medveďmi ľudia, ktorí nezabezpečia odpad tak, ako im ukladá zákon, a tí, ktorí prikrmujú voľne žijúcu zver v blízkosti obcí.  Avšak mnohé správy a poznatky zo stretnutí s medveďom s rôznych regiónov Slovenska, z Nízkych Tatier, z Liptova, Oravy, Kysúc, Malej a Veľkej Fatry, zo Strážovských vrchov, z Podpoľania a ďalších, kde sa trvalo vyskytuje medveď naznačujú, že medveď aj v oblastiach, kde sa neprikrmuje ( III. a vyšší stupeň ochrany ) prejavuje určité známky zmeneného správania sa. Prejavuje sa to tak, že pri stretnutí s človekom okamžite neuteká, naopak, čoraz častejšie sú prípady naznačovaného či dokonca priameho útoku bez predchádzajúceho "varovania". Tí, ktorí takúto situáciu zažili tvrdia, že nadobudli pocit, akoby sa medveď čoraz menej prestal báť človeka.

Medveď na Hrebienku
Medveď na Hrebienku
Zdroj: Archív PaR

Stretnutia medveďov s človekom, najmä turistami, fotografmi prírody, poľovníkmi, ale aj obyvateľmi podhorských obcí sú časté a budú zrejme ešte častejšie. V Tatrách synantropná medvedica spôsobuje taký chaos, že kompetentní sa vyjadrujú o dočasnom uzavretí určitých turistických oblastí a obmedzení pohybu turistov. A to v čase, kedy Tatry, práve naopak, potrebujú prílev turistov, aby sa konečne turistický ruch rozbehol na plné obrátky. A to nielen v Tatrách. Vysporiadať sa s problémom zmeneného správania sa medveďov nebude jednoduché a určite zasahuje a prekračuje nielen ochranársky, poľovnícky, ale aj ekonomický aspekt.