Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný už v 16-tich okresoch: Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, Veľký Krtíš, Gelnica. Ku koncu februára tohto roku bolo, podľa zdroja z SPK, potvrdených 1195 prípadov u diviačej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošípaných.

Atypicky sfarbené diviaky sú lovené prednostne
Atypicky sfarbené diviaky sú lovené prednostne
Zdroj: Tibor Benčič

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) vydala pre potreby monitorovania výskytu AMO v jednotilvých regiónoch MANUÁL PRE ODBER, BALENIE A ZASIELANIE VZORIEK NA VIROLOGICKÉ A SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIE AMO, ktorého obsah môžete nájsť na stránkach ŠVPS SR alebo na webových stránkach SPK, v informáciách o aktuálnej situácii s AMO na Slovensku.

Súčasťou manuálu je aj praktický postup pri odoberaní vzoriek z  uloveného diviaka.

Oddelené mandle z tvrdého podnebia
Oddelené mandle z tvrdého podnebia
Zdroj: Zdroj: ŠVPS SR

Odber mandlí
Zviera položíme do chrbtovej polohy. Po oboch vnútorných stranách sánky vedieme hlboké rezy od brady až za hrtan (tesne za rozhraním hlavy a krku). Rezy vytvárajú klinovitý tvar. Uvoľníme jazyk smerom od brady k hrtanu, až kým sa neobjaví hrtanová príklopka. Na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou sa nachádzajú mandle - dva útvary oválneho tvaru, asi 5mm hrubé, s drobnými jamkami na povrchu, ktoré odpreparujeme.

Orgány, z ktorých sa odoberajú vzorky na AMO, slezina, oblička, mandle
a krvná zrazenina
Orgány, z ktorých sa odoberajú vzorky na AMO, slezina, oblička, mandle a krvná zrazenina
Zdroj: Zdroj: ŠVPS SR

Odber sleziny, obličky a krvnej zrazeniny
Rezom v koži, podkoží a svalovine v strednej línii brucha otvoríme brušnú dutinu. Vyberieme črevá, žalúdok a pečeň a položíme na nepriepustnú podložku. V blízkosti žalúdka nájdeme slezinu, elastický tmavočervený orgán s relatívne ostrými okrajmi, jazykovitého tvaru. Obličky sa nachádzajú v dutine brušnej, pod bedrovými stavcami. Sú fazuľovitého tvaru, na povrchu lesklé, hnedočervenej farby, zvyčajne obrastené tukom. Časť zasielanej obličky musí obsahovať kôrovú aj dreňovú časť. To znamená, že rez pre vzorku režeme stredom obličky. Rezom cez hrudnú kost' otvoríme  hrudnú dutinu . Vyberieme srdce a pľúca. Srdce uchopíme do ľavej ruky v oblasti ušiek (horná časť srdca, kde vyúsťujú cievy) tak, aby hrot srdca smeroval k zápästiu ľavej ruky. Od hornej časti srdca smerom k hrotu vykonáme rez naprieč srdcovými komorami a prepážkou a  krvnú zrazeninu vyberieme. Ak sa nedá odobrať z rôznych dôvodov krvná zrazenina zo srdca (je rozstrieľané, prípadne vykrvené), odoberie sa z veľkých dutých žíl,  alebo z krvnej zrazeniny nachádzajúcej sa v telových dutinách. Dbáme pritom, aby nebola znečistená obsahom tráviaceho aparátu.

Časť sleziny a krvná zrazenina
Časť sleziny a krvná zrazenina
Zdroj: Zdroj: ŠVPS SR

Na vyšetrenie AMO u diviačej zveri v rámci monitoringu je najlepšie zasielať len časť sleziny a krvnú zrazeninu vloženú do kontajnera (60 ml) na odber vzoriek, ak laboratórium, respektíve príslušná regionálna veterinárna správa, nemá iné vopred stanovené požiadavky.

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Aktuálna mapa infikovaných a nárazníkových zón v súvislosti s AMO na Slovensku
Aktuálna mapa infikovaných a nárazníkových zón v súvislosti s AMO na Slovensku
Zdroj: Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky