Prečo riskantného? Lebo doteraz bol vlk u nás lovený a rovnováha medzi jeho životaschopnou populáciou a chovom hospodárskych zvierat na vidieku zachovaná. No radikálni ochranári neakceptujú názor, že z každoročného prírastku vĺčat vyplýva potreba regulácie početnosti vlka, a argumentujú, že keď sa prestane vlk loviť, pomôže zredukovať vysoké stavy diviakov a jeleňov. Potiaľ by to bola názorová polemika, ale došlo už aj na osobné útoky a nebezpečné vyhrážanie poľovníkom.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: J. Ferenec

BEZ REŠPEKTU Hoci sa o vlkovi veľa hovorí, na Slovensku neexistuje autorita, ktorú by pri nastavovaní jeho lovu a manažmentu zainteresované organizácie rešpektovali. Každý sa tvrdošijne snaží presadiť svoje ciele, bez ohľadu na to, či sú založené na biologických princípoch. Ja to vidím tak, že odlov 30-40 vlkov ročne negatívne neovplyvní populáciu vlka na Slovensku a tieto chýbajúce vlky by nejako zvlášť nepomohli znížiť početnosť diviakov a jeleňov na Slovensku.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: TB

Ulovili by iba niekoľko desiatok jedincov raticovej zveri. Vlk u nás napriek lovu nielenže nevymrel, ale podľa odborných podkladov sa areál jeho rozšírenia neustále zväčšuje. Paradoxom tejto divnej bitky o vlka je, že kým okolité krajiny v dôsledku expandovania vlka na svoje územia hľadajú legislatívne cesty, ako začať regulovať jeho stavy, Slovensko, ktoré je v manažmente a tým aj ochrane vlka v tomto ohľade vzorom, zvažuje rozpínajúceho sa vlka prestať regulovať. Toto nie je možné nasilu zaviesť na Slovensku, v kultúrnej, husto osídlenej krajine s chovom zvierat a intenzívnymi aktivitami človeka vo vidieckych oblastiach.

Rýchlo pochopí, že ho človek neprenasleduje, stáva sa odvážnejším až drzým
.

Pokusy so zastavením fungujúceho trvalo udržateľného manažmentu vlka môžu ohroziť aktivity ľudí na vidieku a sú kontraproduktívne! Vlka si ako skvost prírody všetci ceníme, ale aj tu musí byť určitá hranica. Smrť hospodárskych či spoločenských zvierat neznamená iba finančnú škodu, ale často ešte významnejšiu stratu z chovateľského hľadiska a psychickú traumu chovateľa. Veď niektoré zvieratá dostávajú aj mená....Pokračovanie v PaR 2/2012.

Zdroj: PaR 2/2021/Dano Riazanský 

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: TB