JELENIA ZVER

V roku 2021 sme plánovali uloviť 53 667 jedincov jelenej zveri, o 758 viac, ako sme mali v pláne v roku 2020. Poľovnícki hospodári v revíroch napokon vykázali odstrel 49 558 jedincov, čo je o 3 506 viac ako v roku 2020 a predstavuje to 92-percentné plnenie plánu. Odchytilo sa 76 jedincov jelenej zveri a 4 349 pripadlo na úhyn. Celkový úbytok tak bol 53 983 jedincov, o 4 120 vyšší ako v roku 2020. Po zohľadnení celkového úbytku sa podarilo plán splniť na 100,6 percenta. Z hľadiska štruktúry sme plánovali uloviť menej jeleňov (12 898 – 24 %) ako jeleníc (24 361 – 45 %). Plán lovu jeleňov sa splnil odstrelom na 88 percent a dosiahla sa štruktúra celkového úbytku (odstrel, odchyt, úhyn) 23 percent jeleňov, 46 percent jeleníc a 31 percent jelenčiat.

V roku 2021 sme naplánovali opäť vyšší lov jeleníc ako jeleňov, keďže stavy tejto zveri sú ešte v mnohých oblastiach na neprimerane vysokej úrovni. Dokazuje to aj vykázaný odstrel, ktorý až v 12 okresoch presiahol po spriemerovaní úroveň 20 jedincov na 1 000 hektárov. Normované kmeňové stavy (NKS) jelenej zveri sú na Slovensku stanovené na 39 552 jedincov. Jarné kmeňové stavy (JKS) k 31. marcu 2021 boli z úrovne jednotlivých revírov vykázané v celkovej výške 70 380 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 551. V roku 2021 JKS prevyšovali NKS 1,77-krát.

(Pokračovanie na 2. strane)