Vysielačky boli ťažké a nemotorné, pohyb s nimi po bojovom poli bol pre vojakov náročný. Telefónne drôty sa zasa dali ľahko prerušiť či odpočúvať. Poštový holub bol v porovnaní s nimi oveľa bezpečnejším spôsobom komunikácie.

Tieto zvieratá však nemali ľahký údel. Boli totiž terčom nepriateľských vojakov, ktorí sa samozrejme snažili prerušiť komunikačné linky predných línií a veliteľov v tyle. Niektoré holuby sa napriek nebezpečenstvu, alebo možno práve kvôli nemu, zapísali do dejín.

Pokračovanie článku na druhej strane.