Ako ďalej pracovníci informujú na sociálnej sieti, z pohľadu dravcov považujú tento rok za pomerne úspešný. „Na kontrolovaných hniezdach sa mladé dravce podľa všetkého hostili hrabošmi, rôznymi druhmi vtákov. Do jedálnička rodičia nezabudli pridať ani vretenice, kuny, mladé líšky, zajace a srnčatá,“ priblížili  s tým, že väčšie úlovky nachádzajú orly skalnaté na čerstvo pokosených lúkach, kde zvieratá zahynuli počas poľnohospodárskych prác.

Počas kontrol hniezd sa okrem množstva a druhu potravy v nich sleduje aj zdravotný stav mláďat či stabilita hniezd, aktivita pracovníkov je spojená aj s krúžkovaním mláďat. Na nohu pri ňom dostanú farebný odčítavací krúžok s nezameniteľnou číselnou kombináciou. „Vďaka nej bude možné za dobrých pozorovacích podmienok krúžky identifikovať s pomocou ďalekohľadu alebo fotopascí umiestnených pri uhynutých zvieratách,“ ozrejmil TANAP.

Ako doplnil, mláďatá tatranských dravých vtákov postupne opúšťajú svoje hniezda. Mladé sokoly sťahovavé už rodičia len dokrmujú, mláďatá sokolov myšiarov, myšiakov a jastrabov sa na svoj prvý let chystajú, o pár týždňov bude možné pozorovať aj tohtoročných odchovancov orlov skalných, orlov krikľavých a včelárov lesných.