Od polovice februára do mája k nám každoročne priletí niekoľko desiatok druhov sťahovavých vtákov. Ako prvé sa objavujú tie, ktoré zimujú v oblastiach južnej a západnej Európy. Koncom februára sú to cíbiky chochlaté, sluky lesné, škovránky poľné, holuby hrivnáky a škorce. Neskôr k nim pribnú vtáky, ktoré trávili zimu v Afrike.

Ilustračné video (2020): Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v obci Mojš

Podľa SOS/BirdLife Slovensko však škovránky, holuby hrivnáky či škorce môžu v niektorých našich lokalitách aj prezimovať, preto treba posúdiť či ide o jarný prílet, alebo skôr o zimovanie druhu v regióne. Miernu zimu tu často prečkajú aj mladé bociany, ktoré nestihli v predošlom roku odletieť spolu s ostatnými.

Bocian biely pri Devínskej Novej Vsi
Bocian biely pri Devínskej Novej Vsi
Zdroj: Mária Inštitorisová

Prvého bociana bieleho v tomto roku zaregistrovalo SOS/BirdLive už 9. februára v Poprade. Nám sa včera naskytol pohľad na bociana bieleho neďaleko Devínskej Novej Vsi, ktorý si zo starého hniezda blízo rieky Moravy obzeral okolie.