Cieľom ankety je okrem ocenenia osobností aj zvýšiť povedomie o prínose poľovníctva pre Slovensko, ako aj možnosť verejne odprezentovať prácu, výsledky a aktivity jednotlivcov a poľovníckych organizácií.

Súťažné kategórie sú so zameraním na ochranu prírody a rozvoj kultúrnej krajiny najmä na vidieku.

Kategórie za rok 2018

(Rokom sa rozumie poľovnícka sezóna – 1.3.2018 – 28.2.2019)

 • Poľovnícky čin
  záchrana zveri, pomoc v núdzi, záchrana života
 • Poľovnícky revír
  poľovnícke zariadenia na chov zveri, na jej pozorovanie, vybudovaná sieť  poľovníckych chodníkov, ubytovanie, zveľaďovanie životného prostredia, výsadba stromov, alejí, vetrolamov, každoročný zber dopadu, vedenie krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ/PS/PO
 • Osobnosť poľovníckej kynológie
  cvičiteľ, rozhodca, vodič psa, chovateľ, organizátor národných a medzinárodných poľovníckych kynologických podujatí
 • Poľovnícky prínos pre spoločnosť
  práca s mládežou, reprezentácia Slovenska v zahraničí, umenie, publicistika - prispievateľ do médií, blogy, knihy, obhajoba dobrého mena slovenského poľovníctva na rôznych fórach
 • Rarita roka
  najzaujímavejšia trofej – výber jeleň, daniel, srnec, muflón, diviak

Do kategórie sa môže prihlásiť alebo byť nominovaný jednotlivec alebo organizácia. Nominácia poľovníkov bude prebiehať od 13. mája 2019 do 30. júna 2019 prostredníctvom zaslania nominácie na email [email protected]. Do ankety môže byť poľovník nominovaný samotne, poľovníckou organizáciou, alebo treťou osobou.

Zo všetkých prihlásených nominácií vyberú zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory a redakcia magazínu Poľovníctvo a rybárstvo troch finálnych nominantov do každej kategórie. Víťazov jednotlivých kategórií bude vyberať odborná porota aj verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania. 

Podmienkou na zaradenie poľovníka do zoznamu nominovaných je vyplniť tento prihlasovací formulár a spĺňať všeobecné podmienky a pravidlá tejto súťaže. Formulár vám zašleme aj e-mailom, v prípade prejaveného záujmu o nomináciu poľovníka prostredníctvom emailovej adresy: [email protected]

Výsledky ankety budú oficiálne vyhlásené v septembri 2019 a víťazi verejne ocenení v Betliari na celoslovenských poľovníckych slávnostiach Dni Svätého Huberta.