Kategórie, v ktorých budeme oceňovať za uplynulú poľovnícku sezónu

  • Poľovnícky čin
  • Poľovnícky revír
  • Osobnosť poľovníckej kynológie
  • Poľovnícky prínos pre spoločnosť
  • Rarita roka

Do tohto projektu sa môžete zapojiť aj vy všetci! Posielajte na vaše regionálne poľovnícke organizácie vaše tipy, vďaka nim sa dozvieme viac o záslužnej práci jednotlivcov alebo celých kolektívov, možno spoznáme zaujímavé, raritné trofeje.