Výnimočný človek, osobnosť, výnimočný čin alebo prínos pre spoločnosť. Stretávame sa s týmto fenoménom takpovediac dennodenne a v mnohých ľudských činnostiach. Tí, ktorých sa to bytostne dotýka, to pre svoju skromnosť a pokoru berú ako samozrejmosť, je však  požehnaním mať vo svojom okolí ľudí, ktorých konanie a činy obohacujú aj nás ostatných. Áno, milí priatelia poľovníci, s takýmito osobnosťami sa stretávame aj v poľovníctve, sú medzi nami, treba o nich hovoriť, jemne ich vystrčiť z davu a prejaviť im úctu a uznanie. Ako?

Trubači na Dňoch sv. Huberta vo Svätom Antone
Trubači na Dňoch sv. Huberta vo Svätom Antone
Zdroj: Tibor Benčič

Vydavateľstvo News and Media Holding, pod ktoré spadá aj vydávanie mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo sa rozhodlo v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, oceniť výnimočné osobnosti z poľovníckej verejnosti. A nielen tento rok! Naším cieľom, prostredníctvom tohto zaujímavého projektu, je každoročne poukázať na výnimočný čin, projekt alebo zaujímavý prínos pre spoločnosť z oblasti poľovníctva a ochrany prírody.