KATEGÓRIA: POĽOVNÍCKY ČIN

Anketa
Vyberte si svojho favorita
 • 3260
 • 4903
 • 1295
Jan Popier
Zdroj: NMH

Bolo to 20. januára 2019, niekedy v dopoludňajších hodinách, keď ho člen poľovnej stráže PZ Zlatník telefonicky informoval, že na zamrznutej hladine vodnej nádrže Ružín uviazlo jelenča.  Po príchode na miesto usúdil, že bez pomoci záchranných zložiek sa im jelenča nepodarí vyslobodiť, pretože nebolo schopné sa postaviť na nohy. Na mieste sa už nachádzali poľovníci zo susedného PZ Veľký Folkmar s terénnym vozidlom, ako aj niekoľkí chatári.

Privolal hasičov, ktorí po vyhodnotení situácie nasadili profesionálnu vyslobodzovaciu techniku, pomocou ktorej jelenča dostali bezpečne na breh. Následne s veľkou pomocou poľovníkov z PZ Veľký Folkmar jelenča pripravili na transport a bezpečne ho previezli do lokality pri kŕmnom zariadení, ktorú Ján považoval za najvhodnejšiu. Po chvíli sa jelenča postavilo na vlastné nohy a odbehlo do lesa. „Moje veľké poďakovanie patrí hasičom za ich skorý príjazd a profesionálny prístup, ako aj členom susedného Poľovníckeho združenia Veľký Folkmar,“ uviedol Ján.

Stručné predstavenie:
Narodil som sa 18. júla 1980 v Košiciach. V súčasnosti bývam v Opátke. Po Strednej lesníckej škole v Prešove som študoval na Lesníckej fakulte  Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore poľovníctvo. Následne som začal pracovať v súkromnom sektore ako SZČO. Poľovníctvu sa venujem od útleho detstva. Priviedol ma k nemu môj otec, ktorý bol celý život lesníkom a vášnivým poľovníkom. V roku 1997 som sa stal oficiálne členom SPZ. Momentálne zastávam funkciu poľovného hospodára v PZ Zlatník (okres Košice-okolie).

Odkaz čitateľom alebo motto, ktorým sa v živote riadim:
Narodil som sa a vyrastal medzi jedľovo-bukovými lesmi plnými zveri, o ktorú som sa staral spolu so svojím otcom, dlhoročným lesníkom a vášnivým poľovníkom. Poľovníctvo preto pre mňa predstavuje samozrejmú a prirodzenú súčasť života. Ticho, lesa šum lístia, to je balzam na moju dušu.

Marcel Farsky
Zdroj: NMH

Pri jednej prechádzke po revíri uvidel jeleňa uviaznutého v elektrickom oplôtku. Jeleň nebol zranený. „Samozrejme, bral som ako povinnosť pomôcť  mu vyslobodiť sa, čo sa aj podarilo,“ opísal svoj čin Marcel.

Stručné predstavenie:
Som rodák z Oravskej Jasenice, kde aj bývam a poľujem. Mám 33 rokov, k poľovníctvu ma viedol od malička bratranec Daniel Brontvaj. Poľujem v revíri Poľovníckeho združenia Brabirka-Lokca, ktorý má rozlohu 3 000 hektárov. Predsedom nášho združenia je Ing. Kamil Polak a hospodárom Ing. František Brontvaj.

Odkaz čitateľom alebo motto, ktorým sa v živote riadim:
Poľovníctvo nie je len lovenie, jeho náplňou má byť predovšetkým starostlivosť o zver, ochrana prírody a života v nej, udržiavanie čistoty a poriadku v lese a v neposlednom rade odovzdávanie poznatkov a zážitkov ďalším generáciám.

Branislav Sebo
Zdroj: NMH

V novembri 2017 sa zúčastnil ako hosť na spoločnej poľovačke na diviaky v PZ Drženice v okrese Levice. Na konci tretieho pohonu došlo nešťastnou náhodou k postreleniu honca. Keď situáciu videl na vlastné oči a bol na blízku, poskytol zranenému poľovníkovi spolu s ostatnými účastníkmi poľovačky prvú pomoc. Súhrou nasledujúcich udalostí sa im podarilo zachrániť mladému mužovi život. „Za to sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho záchrane podieľali, od účastníkov poľovačky cez záchranárov až po zdravotnícky personál nemocnice,“ vyjadril sa Braňo.

Stručné predstavenie:
Mám 47 rokov. Poľovníctvu sa venujem odmalička. Môj otec bol lesník a poľovník. Takže som vyrastal v tomto prostredí. Aktívne poľujem od roku 1997. Od roku 2000 až doteraz som členom PZ Lysec-Hôsec Belá v okrese Martin.

Odkaz čitateľom alebo motto, ktorým sa v živote riadim:
Najlepšie je to zhrnuté v desatore správneho poľovníka:

 1. Buď vždy za každých okolností poľovníkom tak, ako zákon, predpisy a poľovnícke zvyky prikazujú, tak ako si v nich poučený a vychovávaný.
 2. K zveri sa správaj šetrne, chovaj ju a chráň.
 3. Upravuj stavy zveri, dravú zver zbytočne nestrieľaj, keďže je v značnej miere užitočná.
 4. Pamätaj, že príroda nie je strelnica, strieľaj len na to, čo bezpečne rozoznáš.
 5. Voči pytliakom, neprajníkom a škodcom prírody nebuď zhovievavý. Buď však opatrný.
 6. Svoju poľovnícku česť neber na ľahkú váhu, tú si vždy všade chráň a bráň.
 7. Hovor len našou krásnou poľovníckou vravou, pretože ona je neodmysliteľným odkazom našich poľovníckych predkov.
 8. Zachovávaj naše dobré poľovnícke zvyky a tradície. Je to nielen tvoje právo, ale aj povinnosť.
 9. Psa svojho miluj nadovšetko, lebo ti je najlepším pomocníkom a verným priateľom.
 10. Vždy a za všetkých okolností pri výkone práva poľovníctva nech je patrón sv. Hubert tvojim ochrancom.