Hmyzí hotel je okrem iného útočiskom pre hmyz, ktorý sa vyvíja v dreve či jeho dutinách. Ide hlavne o chrobáky a blanokrídly hmyz, ktorého larvy sa vyvíjajú v dutinkách v dreve či tŕstí. Podľa Jána Lakotu z múzea jaskyniarstva sa v domčeku môžu ukrývať tiež ucholaky, šváby či chrobáky. "Hmyzie domčeky teda zabezpečujú aj nevyhnutnú ochranu mnohým hmyzím druhom či možnosť ich nerušeného vývinu," vysvetlil.

Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková informovala o tom, že na stavbe hmyzieho hotela sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Postavený je z prírodných materiálov a využiteľného odpadu. Náklady na jeho postavenie tvorili len zakúpené klince a ochranné pletivo.

Zdroj: TASR