Brokové, guľobrokové a guľové koz­lice BO 800, ako aj jednovýstrelová zlamovacia guľovnica Brno Effect sú pokračovateľmi slávnej tradície výroby moderných loveckých a športových zbraní v Brne. Od roku 2006 produkciu týchto zbraní prevzala spoločnosť Brno Rifles, ktorá je dcérskou spoločnosťou Českej zbrojovky. My sme mali možnosť otestovať jednovýstrelovú zlamovaciu guľovnicu továrenskej značky Brno Effect s kalibrom 30-06 Springfield.

Guľová zlamovačka, určená poľovníkom vyznávajúcim etický lov zveri jedným výstrelom

Mechanizmus

Základ zbrane tvorí lôžkový záver a hlaveň. V pomerne robustnom lôžkovom závere sa nachádza záverový, spúšťový a bicí mechanizmus. Hlaveň sa pri zlamovaní otáča okolo oceľového čapu. Pri uzavretom stave zbrane je hlaveň zlícovaná s lôžkom na čelnú dosku. Uzamknutie zbrane je zabezpečené uzamykacím klinom. Robustný lôžkový záver so širokým uzamykacím klinom a čelnou doskou sú zárukou vysokej trvanlivosti zbrane. Bicí mechanizmus sa napína pri otváraní zbrane temennou kľukou, za ktorou sa nachádza poistka. Poistka má dve polohy, pričom ak je v zadnej polohe, je zbraň zaistená. Spúšťový mechanizmus je vybavený citlivým nastaviteľným francúzskym napináčikom a spúšť je chránená lúčikom.

Mierenie

Guľová zlamovačka, určená poľovníkom vyznávajúcim etický lov zveri jedným výstrelom

Veľká výhoda tejto zbrane oproti lacnejším jednovýstrelovým zlamovacím guľovniciam je hlaveň, ktorá je kovaná, čo má pozitívny vplyv na presnosť a životnosť zbrane. Hlaveň s drážkovaným vývrtom je adaptovaná do objímky, na ktorej chrbte sa nachádza rybina na montáž optického zamierovača. Mechanické mieridlá tvoria cieľnik a muška. Cieľnik je do základne osadený v priečnej drážke. Muška je hranolovitá a nie je zvýraznená. Pažba s lícnicou a predpažbie sú vyrobené z orechového dreva. Úchopové plochy v oblasti pištoľovej rukoväte pažby a predpažbia sú zdrsnené rybinou. Pažbu ukončuje kvalitná gumenná pätka.

Na strelnici

Pušku som testoval na otvorenej strelnici pri zvýšenej oblačnosti a teplote vzduchu okolo 15 – 17 stupňov Celzia. Strieľal som na vzdialenosť 80 metrov cez otvorené mechanické mieridlá pri pevnom uchytení zbrane. Použil som strelivo firmy Sellier & Bellot so strelou SP. Hmotnosť strely je 11,7 gramu. Strieľal som dve položky. Najskôr som postupne vystrelil päťkrát v dvojminútových intervaloch, pričom po každom výstrele som nechal hlaveň vychladnúť. V druhej položke som vystrelil tiež päťkrát, pričom po každom výstrele som zbraň prebil, založil do stojanu a opäť vystrelil. Časový limit medzi výstrelmi v druhej položke bol v rozmedzí 25 až 35 sekúnd.

Guľová zlamovačka, určená poľovníkom vyznávajúcim etický lov zveri jedným výstrelom

Hodnotenie

Výsledok bol pozitívny, lebo zásahy v prvej položke skončili v kruhu nepresahujúcom priemer 5,5 centi- metra. Nachádzali sa vpravo hore na druhej hodine, pričom stredný bod zásahu bol od zámerného bodu vzdialený približne šesť centimetrov. V druhej položke bol výsledok podobný, čo potvrdilo výhodu kovanej hlavne. Na základe testu môžem konštatovať, že medzi prednosti guľovnice Brno Effect patrí jednoduché ovládanie, štíhly dizajn a kvalitné spracovanie a nesmieme zabudnúť ani na nízku hmotnosť zbrane. Eleganciu Brno Effect dopĺňa strojová rytina. Slabšiu stránku zbrane vidím v mechanických mieridlách, a to z dôvodu nedostatočného zaistenia cieľnika a mušky pri streľbe, takže počas streľby či pri páde zbrane by mohlo dôjsť k ich nechcenému posunu. Guľovnica Brno Effect je vyrábaná v rôznych kalibroch a vo vyhotovení v polopažbe alebo celopažbe. Benefitom testovanej zbrane je možnosť doplnenia o výmennú brokovú hlaveň kalibru 20.