Keď myš nechytí líška, tak to môže urobiť napríklad ticho letiaca sova s vynikajúcim sluchom a nočnou optikou. Lietajúce dravce lovia tiež uzimené spevavce, dokonca malé šelmy. Kuna skalná, ktorá zväčša žije v blízkostí ľudských obydlí, zasa urobí inventúru v  maštaliach, kurínoch, pivniciach a na povalách. Kuna lesná je skôr na vtáčiky alebo preháňa veverice. Veverice ani nevedia ako a skončia v jej zuboch.

Naše kuny
Odhliadnuc od všežravého jazveca sú kuny najväčšími predstaviteľmi lasicovitých šeliem a evolučným vrcholom vo svojej váhovej kategórii, takže si trúfnu aj na oveľa väčšiu korisť. Kuna lesná (Martes martes) akuna skalná (Martes foina) sa líšia farebným výrazom kožušiny, spôsobom lovu a najmä obľúbenými biotopmi. Čiastočne synantropizovaná kuna skalná sa prispôsobila životu v blízkosti človeka. Je to hlavne pozemný lovec, špecializuje sa na hlodavce. Kuna lesná je štíhlejšia a šikovnejšia ako skalná, preto loví najmä vtáky a veverice v korunách stromov. Vari najznámejším rozlišovacím znakom je farba a tvar náprsenky. Kuna lesná má na hrdle zlatožltú škvrnu, ktorá siaha po hruď. Kuna skalná má zvyčajne jasno bielu škvrnu, ktorá sa rozdvojuje až na predné končatiny. Kunu lesnú možno rozoznať aj podľa čierneho ňufáčika. Skalná ho má ružovkastý.

Fotografie predátorov nájdete v našej GALÉRII

Tchor tmavý
(Mustela putorius)
Medzi lasicovitými šelmami je raritou, pretože si vytvára zásoby na čas núdze. V jeseni ulovenú žabu nezožerie, ale len ochromí „chirurgicky“ presným záhryzom do nervového centra v chrbtici a odnesie si ju do zásobárne. Znehybnené, no stále živé žaby sú aj uprostred zimy zdrojom čerstvej potravy.

Vydra riečna
(Lutra lutra)
Na Slovensku je zaradená medzi zraniteľné, respektíve takmer ohrozené druhy. S jej prísnou ochranou však nesúhlasia rybári, pretože dokáže vyloviť celý potok do poslednej šupinky. Vo väčších tokoch však prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu rybej osádky. Vďaka hustému kožúšku, pre ktorý ju skoro vyhubili, a silnej vrstve podkožného tuku, jej zima neprekáža.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.