Vlani sme dostali pozvanie na kolektívnu poľovačku na malú zver. Preliminár na ten rok vraj majú 2 tisíc zajacov, 500 bažantov a 50 jarabíc. Nie je to veľa, 2 tisícky? Pýtame sa. Vraj nie, v auguste ich v revíri narátali viac ako 5 tisíc a tak musia loviť, pretože by na zajace prišla pliaga, v podobe chorôb. A počas poľovačiek zásadne sledujú vek ulovených zajacov - aby sa lov sústredil na tohoročné prírastky a nezasahoval do kmeňových stavov staršej zajačej populácie. Vraj ako? Na výloži je evidovaný každý ulovený zajac. Mladý... starý... A podľa toho sa potom pokračuje ďalej. Pýtate sa, kde sa zmienený revír nachádza? Nuž, na Slovensku to nie je, ale mohlo by byť! V tejto súvislosti nás napadá myšlienka, že do ochrany mnohopočetnej, viac ako stabilizovanej populácie medveďov, ktoré spôsobujú a určite aj budú naďalej spôsobovať občanom Slovenska stresové situácie, vrážame nekresťanské peniaze, ale do záchrany malej zveri, ktorá by mohla byť potencionálnym trvalým zdrojom kvalitnej požívatiny pre obyvateľstvo, nič. Ako dobre. Čo vy na to, kompetentní, zodpovední?

Kľúč k úspešnému chovu malej zveri? Určite aj maloplošné pestovanie poľnohospodárskych kultúr. U nás, až na malé výnimky, zatiaľ zbožné želanie.

U uloveného zajaca vieme určiť vek, ale len do určitého limitu. Môžeme totiž povedať že zajac je tohtoročný alebo starší, ale určite nie, či má 4 alebo 7 rokov... Podľa osvedčenej metódy - STROHOVHO ZNAKU - tak rozoznávame mladých zajacov v prvom roku od vlaňajších druhoročných a starších. Je to pomerene nenáročná metóda, či už na odborné skúsenosti alebo technické vybavenie, a dá sa použiť priamo v teréne.

Strohov znak - A: mladý zajac ( tohoročný vrh), B: starší, dospelý zajac
Strohov znak - A: mladý zajac ( tohoročný vrh), B: starší, dospelý zajac
Zdroj: Zdroj: Podľa Komárka

Strohov znak: Spodná časť lakťovej a vretennej kosti nad prednou labkou je u zajacov do veku ôsmich mesiacov nezrastená, zhrubnutá a chrupavkovitá. S vekom sa chrupavka mení na kosť a hrbolček (uzlík), ktorý sa dá u mladých zajacov nahmatať prstami ( palpatívne), sa po čase stráca.

Šípka ukazuje, kde treba
Šípka ukazuje, kde treba " hrbolček" na prednej nohe hľadať. Dolu - mladý zajac, hore - starší, dospelý.
Zdroj: Schéma podľa prof. Dyka

Postupne, poľovníckou praxou, a pri určitej skúsenosti, dosiahneme také presne výsledky, že ich môžeme použiť ako orientačný základ na odhad výšky prírastkov a teda aj na spresnenie rozsahu intenzity ďalšieho lovu. Takýmto sofistikovaným spôsobom kontrolujeme, či lovom realizujeme čo najväčší úbytok tohoročného prírastku a pritom nesiahame na kmeňové stavy.
Pozor! Ešte jedna pripomienka. Strohov znak je v podstate použiteľný u zajaca do 8. mesiaca života. To znamená, u marcových vrhov zajacov sa dá táto metóda spoľahlivo použiť maximálne do novembra, u neskorších vrhov do januára. Podľa odborníkov (napr. Müller), na konci poľovníckej sezóny môže nastať až 35 percentné pochybenie, takže prakticky už koncom decembra tento ukazovateľ nie je úplne presný.