Opäť je tu typické obdobie prenasledovania vysokej zveri, ktorá sa začiatkom jari zbavuje parožia. Zver štvaná samozvanými hľadačmi zhodov sa presúva do podhoria a na polia, kde spôsobuje nemalé škody na lesných a poľných kultúrach. Niektorí bezohľadní a zaručene nelegálni zberači snoria po poliach a zimných stanovištiach zveri pomocou výkonných svietidiel i za tmy. Nič ich nezastaví, chcú získať zhody za každú cenu. Je to zberateľská vášeň? Núti ich k tomu hlad? Alebo je to len ďalšia jednoduchá cesta, ako prísť k nezdaneným peniazom, pretože za kilogram parožia prvej akosti vykupovači v súčasnosti vyplácajú až 20 eur? Asi zo všetkého trocha. No skutočne neexistuje možnosť, ako takýchto ľudí zastaviť alebo ich aspoň obmedziť v protizákonnej činnosti?

Zhody
Zhody
Zdroj: Tibor Benčič

PARAGRAFY

V zákone č. 274/2009 o poľovníctve sa v § 24 (Ochrana poľovníctva), odseku 3. písmeno g hovorí, že je zakázané v poľovnom revíri privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru. Takže jednoznačne platí, že zhodené parožie je majetkom užívateľa poľovného revíru. Je teda zber parožia pytliactvo? Podľa mnohých odborníkov to nie je také jednoznačné. Tiež sa k tomu prikláňam, pretože § 65 (Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy) rovnakého zákona vymenováva spôsoby konania posudzované ako trestný čin pytliactva a potom nesprávne spôsoby lovu, kde v bode n) je zaradený aj zber zhodov parožia bez povolenia užívateľa poľovného revíru. Teda ide o priestupok a výška pokuty sa posudzuje na základe spoločenskej hodnoty predmetnej veci. Je potom rozdiel, keď kontrola v lese naďabí na nepovolaného človeka, ktorý si nesie srnčí zhod a iné, keď mu na pleci visia deväťkilogramové zhody z jeleňa.

Zhody
Zhody
Zdroj: Tibor Benčič

NÁVODY Z PRAXE

Zhody parožia sú podľa zákona majetkom užívateľa poľovného revíru a slúžia jednoznačne na profesionálne zhodnotenie trofejovej kvality populácie v danom revíri. V školských revíroch takisto slúžia ako študijný materiál na výučbu profesionálnych poľovníkov a lesníkov a v režijných revíroch na určenie ďalších zámerov v chove zveri, na prezentáciu kvality zveri a tým aj výhodnejšie finančné zhodnote nie poplatkového lovu.

.
.
Zdroj: archív autorov, PaR

Ako teda dosiahnuť, aby sa prevažná väčšina zhodov, či už z jeleňov, alebo danielov, prípadne aj kapitálnych srncov dostala do správnych rúk? Návodov je niekoľko! V niektorých okresoch vraj môžu aj nelegálni zberači priniesť ukázať zhody užívateľovi revíru a ten im ich po zdokumentovaní vráti či vymení za iné. Inakší názor vyslovil profesionálny lesník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na výstavách zhodov zo štátnych lesov.

Zhody
Zhody
Zdroj: Tibor Benčič

Podľa neho tam netreba nelegálnych zhodárov vôbec vpustiť ani sa „ich“ zhodmi zaoberať. V opačnom prípade vraj legalizujeme ich činnosť a v konečnom dôsledku si na takéto akcie, ktoré stoja štátny podnik nemalé finančné prostriedky, chodia kontrolovať, čo už doma majú, čo im ešte chýba a kde treba nabudúce jelene hladať. Stretol som sa aj s námetom, že keď sa každý ulovený kus zveri musí označiť kontrolnou značkou, malo by sa to zaviesť aj pri zhodoch. Nálezca by bol povinný založiť medzi očníkom a strednou vetvou, prípadne korunou kontrolnú značku. A takéto značky by musel mať pri náhodnej kontrole každý zhod, aj srnčí, u každého výkupcu parožia. Vášniví zhodári by sa teda zahlásili u užívateľa revíru a za poplatok by si značku na tento účel kúpili.

.
.
Zdroj: Diana Záhumenská

Platilo by: „Ak ten paroh chceš, nemusíš ho priniesť, ale aj predať priekupníkovi ho môžeš len so značkou. Ak ho nechceš, odovzdaj ho poľovníkovia ten ti vráti peniaze za značku.“ Keby bol príliš veľký záujem o takýto systém, regulovať by sa dal výškou poplatku. Predovšetkým totiž nechceme, aby sa zver pre zhody durila. Ďalší profesionálny lesník a poľovník hovorí, že v ich revíri spolupracujú s políciou a majú časté spoločné výjazdy. Ak natrafia na nelegálneho zberača zhodov, riešia ho v priestupkovom konaní za rušenie zveri počas stavu núdze. To vraj zaberá! A na zber parožia si najímajú dobrovoľníkov, ktorí im ich s radosťou odovzdajú.

VYPÁĽME IM RYBNÍK! Zaujímavé riešenia. Aspoň dovtedy, kým sa desiatky rokov ťahajúci problém s nelegálnym zberom parožia, pri ktorom trpí najmä lesná zver, legislatívne jednoznačne nevyrieši. No azda najúčinnejšie znechutíme nelegálnych zberačov, keď si revír na jar vyčistíme od zhodov my sami, lesníci a poľovníci!

 

Zdroj: PaR 4/2020