Veľkoplošné hospodárenie na pôde a chemizácia spôsobili deväťdesiatpercentný pokles stavov jarabice poľnej ( P e r d i x p e r d i x ) na Slovensku. Insekticídy a herbicídy zlikvidovali semená burín a hmyz, ktorými sa živí. Posledné ostrovčekovité populácie zväčša hladujú na mono kul túr nych lánoch.

Jarabica
Jarabica
Zdroj: Jozef Ferenec

PÁRIKY

Od konca februára do začiatku marca si mladé kohútiky jarabice poľnej hľadajú partnerky mimo rodného kŕdlika, vďaka čomu nedochádza k príbuzenskej plemenitbe. V skutočnosti si partnera vyberá sliepočka, podobne ako u ľudí. Privábi ho zásnubným tancom, potom si ho zdanlivo nevšíma. Kohútik ju však sleduje na každom kroku a zúrivo odháňa prípadných konkurentov. Na rozdiel od veľkých hrabavcov – hlucháňa, hoľniaka a bažanta, je partnerke verný. Neopúšťa ju ani po vyliahnutí mláďat a stará sa o bezpečie rodinného kŕdlika. Existencia „celibátnikov“ býva spôsobená veľkým úhynom samičiek v čase hniezdenia.

Pozorovatelia odlišujú samičky a samčeky najčastejšie podľa podkovy, ktorú má na hrudi kohútik. Nie je to však spoľahlivé, pretože náznak podkovy sa môže objaviť aj na sliepočke, najmä starej. Spoľahlivejším rozlišovacím znakom je kresba na krídlových krovkách. Kohútik má jeden pozdĺžny svetlý pás pri osi pera. Sliepočka ho má tiež, ale navyše ešte priečne pásiky, akýsi rebríček.

Jarabica
Jarabica
Zdroj: Jozef Ferenec

Celý článok nájdete v PaR č. 4/2020