Myšiak hôrny (Buteo buteo) býva niekedy „tŕňom v oku“ poľovníkov. Jeho niekedy až neobvyklé sústreďovanie sa na určitých lokalitách v zimnom období totiž vyvoláva dojem „premnoženia“. Niekedy na rozsiahlom nepooranom ďatelinisku alebo repkovom poli možno pozorovať pohromade desiatky myšiakov, neraz aj vyše sto.

Ale potom môžeme prejsť mnoho kilometrov a spozorujeme len kde – tu jedného. Súvisí to s potravnou ponukou – hrabošom poľným, ktorý sa enormne rozmnožuje práve na nepooraných poliach s uvedenými plodinami. Aj prítomnosť myšiakov, posedávajúcich na stromoch popri cestách, má jednoduché vysvetlenie. Buď je priamo na vozovke alebo v jej blízkosti po kolízii s motorovým vozidlom zrazená zver, alebo myšiaky striehnu na hraboše, ktoré žijú v trávnatých priekopách popri cestách. Význam myšiakov pri ochrane poľnohospodárskych kultúr pred hrabošom poľným si čoraz viac uvedomujú aj poľnohospodári. Svedčia o tom „posedy“ v tvare „T“, rozmiestnené na poliach, ktoré myšiaky, ale takisto iné dravce rady využívajú na pozorovanie a lov hrabošov.

Súboje o potravu

Myšiaky nezvládnu uloviť korisť väčšiu od hraboša, chrčka (škrečka) a sysľa. Ich imitácia útokov na zajaca, ktorú som v zime niekoľkokrát pozoroval, je len akousi hrou, alebo možno testovaním koristi, či nie je chorá alebo zranená, čo by ešte pripadalo do úvahy. A zajac si očividne z takéhoto „útoku“ myšiaka veľa nerobil. Uskočil a pokojne sa popásal ďalej. Znižovanie stavov zajacov, bažantov a takmer úplné vymiznutie jarabíc z našich revírov treba hľadať niekde úplne inde, ani náznakom nie v predovaní zo strany myšiaka hôrneho. Zato uhynutú zver myšiaky s obľubou vyhľadávajú a zvádzajú pri nej neľútostné súboje. Rád som využíval takéto príležitosti. V úkryte pri kadáveri som mrzol celé hodiny a pozorovať toto nádherné divadlo.

Hôrny alebo severský?

Variabilita vo sfarbení myšiakov hôrnych je veľká. Od jedincov takmer jednofarebných, tmavých s jemným svetlým škvrnením na hrudi, až po takmer biele s tmavým škvrnením rôzneho rozsahu. Tie takmer biele sa u nás vyskytujú najmä v zime. Prilietajú k nám zo severnej Európy a laici ich označujú za myšiaky severské. No ich neoperený behák jasne hovorí, že ide o myšiaky hôrne. Na všetkých priložených fotografiách sú myšiaky hôrne.

Autor: Stanislav Harvančík