Búdky sú umiestnené premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Hniezdne búdky sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy a aj vďaka nim sa slovenská populácia sokola rároha v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu, skonštatoval Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Inštalácia búdok je súčasťou medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. "Hniezdne búdky umiestnime aj do území s historickým výskytom tohto druhu, z ktorých v nedávnej minulosti vymizol. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia vhodné pre osadenie búdok. Naším cieľom je, aby došlo ku kontinuálnemu prepojeniu slovenskej populácie s početnejšou maďarskou populáciou," povedal Chavko. Prepojením hniezdnej populácie podľa predpokladov dôjde k zvýšeniu jej stability, a tiež k návratu do pôvodných biotopov.

S inštaláciou podobných búdok na stožiare distribučných vedení v správe ZSD má spoločnosť skúsenosti od roku 2019, kedy začala pilotne osádzať búdky pre menšie druhy dravcov. Doposiaľ bolo osadených takmer sto takýchto búdok. "Búdky určené pre sokola rároha sú oveľa väčšie, inštalácia je technicky náročnejšia, nakoľko bolo potrebné navrhnúť špeciálnu nosnú plošinu pre jej uchytenie na stožiar," skonštatovala Zuzana Lančaričová z Enviro tímu ZSD.

Pokračovanie článku na nasledujúcej strane