Konferenciu pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku zorganizovala Slovenská asociácia farmových chovov jeleňovitých (SADF). Do kongresového centra SAV zavítalo vyše sto chovateľov raticovej zveri z rôznych kútov Slovenska, ale aj študenti Strednej odbornej školy z Ivanky pri Dunaji. Pozvanie prijal i prezident Asociácie farmového chovu jeleňovitých ČR Ing. Václav Pařízek, ktorý priblížil situáciu v tomto odvetví u našich západných susedov.

Farmy jeleňovitých pribúdajú
Zdroj: Tibor Benčič

STÚPAJÚCI TREND

V roku 2008 pôsobilo na Slovensku približne 14 fariem jeleňovitých. O sedem rokov neskôr vzrástol ich počet na 393, pričom už išlo o farmy s povinnosťou registrácie, a nielen ohlásenia. K 22. marcu tohto roku asociácia evidovala 520 fariem, z toho sa chovu jeleňov, danielov alebo muflónov (hlavné zamerania asociácie) venuje 456 fariem. „Vzhľadom na tieto čísla by sa zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mali zamyslieť nad podporou farmového chovu jeleňovitých,“ uviedol Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD., prezident SADF. Podľa neho ide o jedinú alternatívnu formu živočíšnej výroby, ktorá má stúpajúci trend. Všetky ostatné odvetvia, čiže chov mäsového dobytka, dojníc, oviec a kôz, zaznamenávajú pokles. „Sme jediní, čo nepodliehajú dobytčím jednotkám, ani dotáciám na farmový chov zvierat,“ pripomenul.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 6/2018

POZRITE SI AJ NAŠU FOTOGALÉRIU A VIDEÁ: