K tomuto kroku priviedla J. Langa nespokojnosť s trávením volného času mládeže, ktorá čoraz väčšmi zaujímala rolu pasívneho pozorovateľa, a nie aktívneho účastníka umeleckého tvorivého procesu. Cieľom súčasného sviatku je propagácia hudobného umenia a oslava živej hudby, ktorá podčiarkuje rôznorodosť hudobných žánrov. Aj preto sa v tento deň konajú vo viacerých mestách koncerty a ďalšie hudobné akcie, voľne prístupné verejnosti.

SPOJENÁ S POĽOVNÍCTVOM

Video: Lubor Patsch

K poľovníckym tradíciám neodmysliteľne patrí poľovnícka hudba, vrátane signálov, zneliek, slávnostných fanfár, skladieb či upravených ľudových piesní. Mnohonásobne podčiarkuje zážitok z poľovačiek, ako aj význam rôznych spoločenských aktivít a sviatkov spojených s poľovníctvom.

Video: Mária Inštitorisová

Foto
Foto
Zdroj: Mária Inštitorisová