16. apríla väčšina poslancov Európskeho parlamentu hlasovala proti nebezpečnému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, k návrhu uznesenia o koordinovanej činnosti EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom TU. Informovala o tom na svojej webovej stránke organizácia FACE-Európska federácia pre poľovníctvo a ochranu prírody pracujúca pri Európskej únii zastupujúca hlasy viac ako 7 miliónov poľovníkov z 37 európskych krajín, ktorej členom je aj Slovenská poľovnícka komora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN 79) predložený na hlasovanie predložila skupina Európskej zjednotenej ľavice / Nordickej zelenej ľavice. Zdôrazňuje, že obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a hospodárenie s nimi zvyšuje riziká pre verejné zdravie kombináciou kritických faktorov výskytu zoonózy; vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby obhajovali globálny zákaz trhu s voľne žijúcimi živočíchmi a ich využívanie v tradičnej medicíne; nalieha na Komisiu, aby predložila právne návrhy na zákaz dovozu, obchodovania, udržiavania a spotrebe voľne žijúcich živočíchov v EÚ s cieľom znížiť riziko budúcich prepuknutí zoonóz!!!  Výsledok hlasovania vysiela jasný signál ku skupinám zaoberajúcimi sa právami zvierat, ktoré sa pokúšajú využiť všetky dostupné prostriedky, aby obmedzil poľovníctvo a iné udržateľné činnosti v Európe s ohľadom na COVID-19.

Niečo na odľahčenie aktuálnej situácie, poľovník v karanténe
Niečo na odľahčenie aktuálnej situácie, poľovník v karanténe
Zdroj: Jozef Lada

Hlasovanie za obmedzenie poľovníctva a iných udržateľných činností v Európe:

186 poslancov Európskeho parlamentu hlasovalo ZA obmedzenie: Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Miroslav Radačovský (ĽSNS)

53 sa ZDRŽALO hlasovania: Martin Hojsík (Progresívne Slovensko), Michal Wiezik (SPOLU), Vladimír Bilčík (SPOLU), Peter Pollák (OĽANO)

449 bolo PROTI obmedzeniu poľovníctva:  Miroslav ČÍŽ (SMER-SD), Monika Flašíková-Beňová (SMER-SD), Robert Hajšel (SMER-SD), Eugen Jurzyca (SaS), Miriam Lexmann (KDH), Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Ivan Štefanec (KDH), Milan Uhrík (ĽSNS)

FACE sa ihneď v súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom obrátila na všetkých poslancov Európskeho parlamentu, pričom okrem iného zdôrazňuje, že: V EÚ už existujú prísne harmonizované pravidlá, napríklad nariadenia EÚ o zdraví zvierat a bezpečnosti potravín a nariadenia o vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré stanovujú vysoké normy v oblasti verejného zdravia, pokiaľ ide o obchod s voľne žijúcimi živočíchmi v rámci EÚ a dovážané živočíšne produkty z tretích krajín do EÚ, kombinujúc kritické faktory výskytu zoonózy. Obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je v EÚ už dobre regulovaný.
Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi živočíchov je už v rámci EÚ považované za prioritu, čo viedlo k väčšiemu vyčleneniu zdrojov na úrovni EÚ a členských štátov. EÚ má akčný plán proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi. Zákaz konzumácie voľne žijúcich živočíchov v EÚ by mal ďalekosiahle následky na ochranu prírody v EÚ a na celom svete by negatívne ovplyvnil také činnosti, ako je poľovníctvo a rybolov, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni dobre regulované.
Hlasovanie v EP krajín V4 za obmedzenie poľovníctva (príloha):

Hlasovanie v EP krajín V4 za obmedzenie poľovníctva
Hlasovanie v EP krajín V4 za obmedzenie poľovníctva
Zdroj: SPK

 
Poslanec Európskeho parlamentu Marco Dreosto, podpredseda medziskupiny „Biodiverzita, poľovníctvo, vidiek“, bol jedným z prvých poslancov Európskeho parlamentu, ktorý upozornil na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS), identity a demokracie (ID) a európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) hlasovali proti. FACE a jej členovia očakávajú, že v Bruseli a na vnútroštátnej úrovni dôjde k ďalším pokusom o obmedzovanie poľovníctva a ďalších činností v oblasti trvalo udržateľného využívania a bude naďalej monitorovať politické iniciatívy na rôznych úrovniach týkajúce sa COVID-19. Slovensko dosahuje v súčasnosti historicky najvyššie stavy raticovej zveri, ktorá môže byť zdrojom potravy pre naše obyvateľstvo. Divina ako mäso z voľne žijúcej zveri je najzdravšou mäsitou potravou na trhu pre svoj vysoký obsah nutričných hodnôt, bielkovín, nenasýtených mastných kyselín a omega 3 kyselín, tiež je atraktívna pre nízky obsah tuku a cholesterolu. Správnym pomerom nutričných hodnôt obsadzuje prvé priečky vo výživových odporúčaniach. Navyše jej spracovanie a predaj podlieha prísnym podmienkam na národnej aj európskej úrovni. No a dnes, keď je najdôležitejšia potravinová sebestačnosť krajín, hlasujú v Európskom parlamente za obmedzenie využívania voľne žijúcich živočíchov, pod rúškom prenosu nebezpečných zoonóz!

Prílohy:

Tlačová správa - V Európskom parlamente hlasovali o obmedzení poľovníctva na základe COVID-19

Hlasovací list EP - O obmedzení poľovníctva

Zdroj: SPK/FACE