Chránený poľovný revír Nízke Tatry sa rozprestiera na území Národného parku Nízke Tatry. S výmerou 22 833 hektárov je najväčším revírom v užívaní štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Práve výmerou, prírodnými podmienkami a pestrou faunou vytvára optimálne predpoklady na veľkoplošný manažment poľovnej zveri.

Esencia Nízkych Tatier ukrytá v paroží
Esencia Nízkych Tatier ukrytá v paroží
Zdroj: zuzana.puterova

Tunajší odštepný závod Liptovský Hrádok usporadúva od poľovníckej sezóny 2009/2010 výstavy zhodov parožia, ktoré poukazujú na trendy vývoja bodovej kvality trofejí, umožňujú posúdiť správnosť selekcie a genetický potenciál jelenej zveri žijúcej v CHPR Nízke Tatry v širšom časovom rámci.

Pokračovanie je na druhej strane.