Zástupcovia Slovenskej akadémie vied (SAV) a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) podporili ministertsvo životného prostredia pri presadzovaní novely, ktorá má zabezpečiť prechod správy území v národných parkoch z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva na Štátnu ochranu prírody SR v gescii envirorezortu. Obviňujú takzvanú vidiecku koalíciu, do ktorej patrí aj Slovenská poľovnícka komora, že ohľadom avizovanej reformy národných parkov šíri skreslené informácii, manipuluje verejnú mienku a znevažuje dobrý úmysel zjednotiť ochranu prírody pod gesciu jedného ministerstva. Za zavádzanie považujú napríklad varovanie Slovenskej poľovníckej komory, že sa novela dotkne takmer 900 užívateľov poľovných revírov, čo predstavuje zhruba polovicu uznaných poľovných revírov na Slovensku, a ak by sa na takejto výmere presadila myšlienka samoregulácie voľne žijúcich populácií zveri, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrolovane množiť a spôsobovať veľké škody. 

"Keby tento údaj bol pravdivý, znamenalo by to, že polovica poľovníckych revírov sa nachádza na štátnom území v národných parkoch, a odhaľuje to hlavnú motiváciu záujmových skupín, stojacich za organizáciou protestov. MŽP SR sa totiž netají tým, že síce bude rešpektovať platné zmluvy o revíroch, ale postupne ich bude prehodnocovať po vzore Vojenských lesov, ktoré zvýšili svoje príjmy z poľovníctva tým, že nahradili nájmy celých revírov predávaním poľovníckych povoleniek pre konkrétne osoby," uvádza ministerstvo životného prostredia. Prejdú však postupne tieto územia do bezzásahového režimu? Dočítate sa na ďalšej strane.