Má sa zachovať aj priaznivý stav ďalších 21 druhov vtákov. Vyplýva to materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Mala by sa zvýšiť a udržať populácia hlucháňa hôrneho na 15 kohútov. Udržať by sa mali aj podmienky na hniezdenie tetrova hoľniaka. Ráta sa so zvýšením populácie na päť kohútov. V prípade populácie orla krikľavého by malo ísť o zvýšenie minimálne 15 hniezdnych párov a pôtika kapcavého na najmenej 155 hniezdnych párov.

Zachovať sa má priaznivý stav bociana čierneho, včelára lesného, muchárika malého, prepelice poľnej či orla skalného.

Envirorezort chce programom zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtákov. Zabezpečiť sa má aj legislatívny rámec na zlepšenie kvality biotopov vo Volovských vrchoch.

Vypracovanie Programu starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy na roky 2023 – 2052 má prispieť k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenska. Vláda zatiaľ schválila programy starostlivosti pre 22 z celkového počtu 41 CHVÚ. "Na chýbajúce ciele ochrany v územiach Natura 2000 Európska komisia upozornila SR v rámci konania," uviedol envirorezort. Dodal, že vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho podala koncom roka 2021 Európska komisia žalobu voči Slovensku na európsky Súdny dvor. Svojím rozsudkom v júni tohto roka potvrdil žalobné dôvody Komisie. Medzi vytýkané nedostatky patrí podľa MŽP aj to, že SR pre sedem z 12 CHVÚ vymedzených aj pre ochranu biotopov hlucháňa zatiaľ neschválila program starostlivosti.

Chránené územie sa nachádza na východnom Slovensku a bolo vymedzené pre ochranu 25 vtáčích druhov. Rozloha CHVÚ Volovské vrchy je 121.420 hektárov. Takmer na 89 percentách územia platí prvý stupeň ochrany. "Zvyšných vyše 11 percent sa prekrýva s existujúcimi územiami národnej či európskej sústavy chránených území, v ktorých platí druhý až piaty stupeň ochrany," priblížil rezort. Pokračuje, že viac ako 84 percent územia tvoria lesné pozemky, z nich 57,6 percenta sú hospodárske lesy.