Elektrifikácia predstavovala jeden z kľúčových udalostí  rozvoja hospodárstva a techniky v 20. storočí na Slovensku. Jej začiatky na našom území siahajú do konca 19. storočia, pričom rozhodujúcim obdobím pre nástup systematickej veľkoplošnej elektrifikácie sa stali roky 1918 – 1938. V roku 1918 bolo elektrifikovaných len približne 2 % obcí na Slovensku,  v roku 1946 to bolo už vyše 40 % . Opatrenia proti nárazom vtáctva do drôtov sa uplatňujú približne od roku 2007, problematické úseky evidovali pracovníci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky i ornitologické mimovládne organizácie.

Systematicky sa tento problém začal skúmať od roku 2014 v rámci projektu LIFE Energia. Podľa výskumu realizovaného od decembra 2014 do februára 2016 na rozsahu 6 235 km vedení v rámci projektu LIFE Energia bolo zastúpenie obetí elektrokúcie a nárazov v pomere 77:23. Spomedzi 4 351 nájdených jedincov 84 voľne žijúcich druhov vtáctva bolo 2992 usmrtených v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a 908 uhynulo po kolízii s elektrickým vedením (Gális et al., 2019).