Úhyn rýb na Hrone v lokalite od Budče smerom na Žarnovicu nemá v histórii slovenského rybárstva obdobu. Pohľad na rieku Hron v týchto dňoch nenechal chladným žiadneho rybára či nerybára.

K masívnemu úhynu rýb na rieke Hron prišlo v pondelok 26. júla ráno o pol siedmej, príčinou ktorého bol pravdepodobne únik digestátu z bioplynovej stanice Budča. Vtedy už boli nahlásené rybármi prvé pozorovania mŕtvych rýb plávajúcich v Hrone v lokalite Trnavá Hora, pri obci Jalná. Zasiahnutý úsek Hrona, kde bola preukázateľná toxicita na ryby, bol najmenej v dĺžke najmenej 31 km.  Podľa slov miestneho ichtiológa Richarda Štencla, iba rybári zo Žiaru nad Hronom vyzbierali 5,4 tony uhynutých rýb, ktoré boli zlikvidované v kafilérií. Poškodené však boli aj rybárske organizácie Zvolen a Žarnovica.

Pozrite si foto v galérii TU!  Upozorňujeme, že nie sú vhodné pre slabšie povahy!

Prípad vyšetruje Slovenská Inšpekcia Životného Prostredia SIŽP a tiež PZ SR. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR z dostupných zdrojov, mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré vzniklo na Bienskom potoku, spôsobil  strom, ktorý sa počas búrky zlomil, a tým poškodil skladovací vak bioplynovej stanice v obci Budča vo Zvolenskom okrese. Môže však za takúto rozsiahlu ekologickú katgastrofu, ktorá ovplyvní život na i pri Hrone na niekoľko desaťročí skutočne iba jeden strom? 

Slovenský rybársky zväz upozorňuje svojich členov, že v najbližších dňoch, počnúc od začiatku ekologickej katastrofy,  je stále pravdepodobný zvýšený výskyt uhynutých rýb v spomínanom a zasiahnutom úseku rieky Hron. Ak má niekto záujem pomôcť pri zbere uhynutých rýb, alebo už nejaké väčšie množstvo uhynutých rýb zaznamenal či pozbieral, najmä z nedostupnejších miest, treba kontaktovať hospodára MO Žiar nad Hronom p. Richarda Štencla 0918 903 641, alebo hospodára MO Žarnovica p. Tomáša Maslena 0907 829 579. Zároveň SRZ ďakuje všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí neváhali odísť z práce a prišli pomôcť, veľké poďakovanie patrí  aj rybárom, ktorí pricestovali až z Banskej Bystrice.

Pokračovanie na strane 2.