Na buku očakávajú lesníci zvýšený výskyt lykožrúta bukového. Pre TASR to uviedli z Národného lesníckeho centra (NLC) - Lesníckej ochranárskej služby (LOS).

V minulom roku bolo takmer na celom území Slovenska mimoriadne až extrémne sucho. V júli sa v najpostihnutejších miestach prejavilo uschnutím a opadaním lístia na buku či breze. Na exponovaných lokalitách to bol aj hrab a dub. "V druhej polovici roka tieto dreviny ešte stihli nahodiť druhé lístie. Olistenie stromov sekundárnymi listami však podľa našich pozorovaní dosahovalo len maximálne 70 percent pôvodného olistenia," povedali lesníci. Lokálne začali odumierať plytkokoreniace dreviny, a to najmä smrek.

"Všetky stromy v roku 2022 utrpeli následkom sucha obrovský stres a takéto stromy sú vždy náchylnejšie na mnohé sekundárne škodlivé činitele, nielen podkôrny a drevokazný hmyz, ale aj na mnohé druhy hubových patogénov," skonštatovali lesníci. NLC - LOS bude situáciu sledovať a výskyt lykožrúta bukového porovnávať s predošlým rokom.

Sucho je pre dreviny stresujúcim faktorom a odoberá im zásobné látky, vďaka ktorým sú schopné prečkať alebo prežiť nepriaznivé obdobie. "Momentálne ešte nevieme presne povedať výmeru odumretých porastov na Slovensku, keďže je ešte len začiatok roka, ani aký bude zdravotný stav týchto drevín v roku 2023. Musíme počkať na rašenie listnatých drevín, čo bude v apríli 2023," skonštatovalo NLC. Začiatok vegetačného obdobia a pokračovanie regenerácie bude podmienené aj dostatkom zásoby vody v pôde a dažďových zrážok.