Africký mor ošípaných, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území Slovenskej republiky je nákaza AMO naďalej lokalizovaná len v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). Posledný prípad v chove domácich ošípaných bol z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytol už len u diviačej zveri. K dnešnému dňu Slovenská republika eviduje ešte 29 prípadov u diviaka. Naďalej tak pretrváva infekčná oblasť pre výskyt AMO u diviačej zveri. 

Na území Slovenskej republiky preto prebieha intenzívny lov diviačej zveri. Spolupráca s poľovníkmi je na výbornej úrovni, rovnako, ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 54 373 kusov, čo je oproti minulému roku viac o 14 343 diviakov. Nakoľko je šírenie AMO aj u diviačej zveri, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy, minimálne, opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. Len nedávno sa AMO priblížil na hranice Nemecka s Poľskom a opätovne tak táto nákaza ukázala, akú vzdialenosť dokáže prekonať.