„Vďaka úsiliu, správnym opatreniam, intenzívnenej komunikácií a nekompromisným riešeniam v dotknutých chovoch ošípaných, sa nám podarilo africký mor ošípaných na území Slovenskej republiky mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Je to veľký úspech a dôkaz funkčnosti nášho systému. Neznamená to však, že sa zajtra nemôže táto nákaza objaviť inde. Osud vývoja tejto nákazy je teraz v rukách všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ošípanými, diviačou zverou, krmovinami a produktami z bravčového a diviačieho mäsa. Rozhodovať bude zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán pri prevencii prenosu tejto vysoko infekčnej nákazy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Európska komisia na základe preukázania zvládnutia situácie a utlmenia nákazy v chovoch domácich ošípaných, zrušila prísne obmedzenia a zmenila stanovenú infekčnú oblasť pre Slovenskú republiku. Znamená to úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ a uľahčenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými.