MPRV si je plne vedomé, že vydávanie povolení na lov zveri je úplne v kompetencii užívateľa PR, avšak aj napriek tomu vzhľadom na závažnosť situácie je potrebné umožniť lov diviačej zveri celoročne, vo všetkých kategóriách a čo najširšiemu okruhu poľovníkov.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Pavol Ïurèo

Nakoľko MPRV SR je neustle upozorňované, že niektorí užívatelia PR:

- vydávajú povolenia na lov diviačej zveri len počas riadnej doby lovu a nie počas celého roka,
- nevydávajú povolenie na lov diviačej zveri všetkým členom,
- nevydávajú povolenie na lov dospelých diviačic.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

Žiadame preto všetkých užívateľov poľovných revírov, aby dodržiavali vydané opatrenia MPRV SR, hlavným veterinárnym lekárom, miestne príslušných RVPS a opatrenia uvedené v NKP.

Celé znenie listu nájdete TU.

Zdroj: Kancelária SPK