Úspešné pokračovanie záchranného chovu potvrdil aj aprílový kontrolný odlov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.

S realizáciou záchranného chovu karasa zlatistého v zrevitalizovanom rybníku v Žiari nad Hronom začali ochranári spoločne s rybármi vlani v máji. "Náhradný biotop karasa sme zrekonštruovali na vlastné náklady na pozemku v blízkosti odstavného ramena Hrona. Jazierko je čiastočne zatienené brehovým porastom vŕb a jelší, pričom brehy sú porastené rôznorodou bylinnou mokraďovou vegetáciou," uviedol Richard Štencl zo SRZ Rada Žilina.

Generačný materiál pre záchranný chov bol získaný odlovom z prírodnej lokality na Podunajskej nížine. Do jazierka v Žiari nad Hronom bolo dovezených 20 dospelých jedincov, už v auguste pritom rybári s ochranármi zaznamenali rybí plôdik v počte niekoľkých desiatok až stoviek jedincov. Úspechy záchranného chovu potvrdil podľa ŠOP aj aprílový kontrolný odlov, pri ktorom boli odobrané vzorky biologického materiálu na analýzu DNA.

Karas zlatistý je našou pôvodnou kaprovitou rybou, ktorá v minulosti bežne obývala stojaté nížinné vody. V súčasnosti jeho populáciu ohrozuje strata vhodných biotopov, ale aj nepôvodný karas striebristý.

"Naším cieľom je preto po úspešnom odchove novej generácie postupný návrat tohto chráneného druhu na vhodné lokality do voľnej prírody," priblížil hydrobiológ ŠOP Juraj Hajdú. Ako dodal, šírenie karasov striebristých vo voľnej prírode podporuje práve človek, rybári ho často používajú ako nástrahovú rybu. Škodu tiež spôsobujú chovatelia okrasných foriem karasa, ktoré po zrušení chovu často vypúšťajú do voľnej prírody.

Ochranári pri záchrane karasa zlatistého spolupracujú aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde bolo na tento účel novo vytvorené jazierko v areáli botanickej záhrady. V spolupráci s rybármi zas ŠOP pracuje aj na projekte záchrany blatniaka tmavého.