Predovšetkým pastierske psy, ale i elektrické ohradníky sú účinné spôsoby, ako chrániť stáda oviec. Strážne psy však na salašoch skončili priviazané na reťaziach alebo ich nahradili malé psy, takzvané “zavraciaky“. Po návrate veľkých šeliem do našej prírody sa na salaše musia vrátiť i mohutné strážne psy bez reťazí. O  rozšírenie tohto tradičného spôsobu ochrany sa snaží aj projekt Eurolargecarnivores.

Pastierske strážne psy musia vyrastať spolu s ovcami, aby ich pokladali za najbližšie bytosti.
Pastierske strážne psy musia vyrastať spolu s ovcami, aby ich pokladali za najbližšie bytosti.
Zdroj: Mark Schulman, WWF

Kedysi sa ovce kvôli mäsu a vlne chovali i okolo Bratislavy či Nitry. S valachmi prišla tradícia horského pasenia s dôrazom na využitie mlieka. Na salašoch v horách však nesmeli chýbať správne vycvičené pastierske psy. Tie dokázali ovce ochrániť pred vlkmi či medveďmi.

Pokračovanie na druhej strane.