Už deviaty ročník tohto podujatia zorganizovala Obvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia SPZ Malacky v spolupráci so samosprávou mesta. K šíreniu osvety a dobrého mena poľovníctva, okrem iných, tradične prispeli aj dámy z Klubu slovenských poľovníčok.  Viac sa dočítate v mesačníku Poľovníctvo a rybárstvo č. 10/2019.