Už 40. kampaň, zrealizovanú leteckou pokládkou na území Slovenska, spolufinancuje Európska únia. Na orálnu vakcináciu bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 347 250 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave.

NA ČO DAŤ POZOR

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaný v návnade dostane na ruky, treba ich ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, okamžite treba vyhľadať lekára. Pri náleze vakcinačnej návnady sa vyvarujte manipulácie s ňou a urýchlene opustite miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady, upozorňujú odborníci na stránke www.svps.sk.

(Pokračovanie na 2. strane)