Na tvorbu kilogramu medu musia včely zozbierať nektár zo 4 miliónov kvetov a preletieť vzdialenosť zodpovedajúcu štvornásobnému obletu okolo Zeme, uvádza OSN. Človek pritom čoraz väčšmi ohrozuje svojou činnosťou včely a ďalších opeľovačov, akými sú motýle a ďalšie druhy hmyzu, netopiere či kolibríky. Pritom opeľovanie predstavuje zásadne dôležitý a základný proces na prežitie ekosystémov, na produkciu a reprodukciu divo rastúcich i kultivovaných rastlín. Opeľovače bezprostredne prispievajú k potravinovej bezpečnosti a zároveň vytvárajú podmienky na zachovanie biologickej rozmanitosti, biodiverizity. Podľa  Organizácie Spojených národov (OSN) to predstavuje základný kameň cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(Pokračovanie na 2. strane)