Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o väzbách medzi zdravím zvierat a človeka. Mnohé ľudské choroby totiž majú pôvod v živočíšnej ríši. Spolupráca veterinárnych a humánnych lekárov je preto nevyhnutná. Pri tejto príležitosti môžu majitelia domácich miláčikov využiť ponuku odborníkov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na bezplatné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa prevencie. V areáli univerzity na Komenského 73 pred budovou Univerzitnej veterinárnej nemocnice im v čase od 14,00 do 16,00 hodiny poskytnú erudované rady ohľadom udržiavania dobrého zdravotného stavu domácich zvierat. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia, aj takýmto spôsobom prispieva k rozvoju spoločenského života vo východoslovenskej metropole.

Zdroj: http://www.cassovia.sk/news/21098

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia