Tento deň sa oslavuje od roku 2001 z iniciatívy Organizácie Spojených národov (OSN). Upozorňuje na nové technológie a skupinu ľudí, ku ktorým zatiaľ nedorazili. Mnohé inštitúcie, najmä školy, obecné úrady a občianske združenia usporadúvajú akcie či kurzy, kde sa záujemcovia môžu oboznámiť s informačnými technológiami a digitálnymi prístrojmi. Aj poľovnícke skúšky prebiehajú od októbra 2016 cez internet.