Návrh Národného parku Podunajsko, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, počíta s územím s rozlohou 18.000 hektárov, ktoré by sa tiahlo od Devína po obec Chľaba pri Štúrove. Zástupcov 18 miest a obcí v regióne Štúrovo a Komárno o tom informoval štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

Viacerí zástupcovia samospráv zámer vzniku budúceho národného parku podporujú a pozitívne hodnotia fakt, že sa v prípade Národného parku Podunajsko neuvažuje o vyhlásení ochranného pásma. Na stretnutí so štátnym tajomníkom ich zaujímali najmä otázky súvisiace s existenciou národného parku, podporou zo strany Environmentálneho fondu, vzťahom k rybárstvu a poľovníctvu, rozvojom turistického ruchu, ale aj spôsobom riešenia problémov s kalamitou komárov.

Zámer vyhlásiť prvý nížinný národný park na Slovensku je podľa slov Kiču dôležitý nielen z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Národný park Podunajsko by nadviazal na existujúce národné parky v susedných štátoch (Národný park Donau-Auen v Rakúsku či národné parky Fertő–Hanság a Duna-Ipoly v Maďarsku). Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja by vytvorilo organizačno-koncepčné zastrešenie nad parciálne chránenými maloplošnými areálmi.