Školu navštevovali od októbra 2021 do júna 2022. Ako uviedol riaditeľ Národného lesníckeho centra (NLC) Peter Balogh, išlo v poradí už o 12. ročník DLU.

Absolventi DLU
Absolventi DLU
Zdroj: NLC Zvolen

„Kontinuitu s predchádzajúcimi ročníkmi sa nám podarilo udržať aj napriek pandémii nového koronavírusu. Štúdium prebiehalo v akomsi hybridnom modeli, to znamená v kombinácii vyučovania v študovni a online, s pobytom v prírode,“ povedal. „Mladí študenti napríklad priamo v lese na Starých Horách spoločne vysadili až sedemsto stromčekov,“ dodal.

Štúdium bolo rozdelené do ôsmich tematických celkov, ako napríklad Les to nie sú len stromy, Drevo, tradičný materiál, Z poľovníckej kapsy, Lesní architekti, či Príbeh lesa od semienka po strom. Sprievodcami v ich štúdiu boli odborníci z NLC a štátneho podniku Lesy SR. Ešte pred samotným prevzatím diplomov zasadlo detské mestské zastupiteľstvo na Mestskom úrade vo Zvolene, počas ktorého mladí študenti za asistencie skúsených lesných odborníkov navrhli, ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí.

(Pokračovanie na 2. strane)