Pre deti boli pripravené poučné aj športové stanovištia, ktoré sa nachádzali v areáli penziónu Sileo. Deti pri vstupe dostali kartičku s ktorou putovali jednotlivými stanovišťami a spoznávali rôzne aktivity. Mohli vidieť ryby, ktoré žijú v našich vodách, dozvedeli sa o dôležitosti včielok, poznávali zvieratá, ktoré okolo nás žijú, vyskúšali si svoju mušku, spoznali plemená poľovných psov a ich prácu, vyskúšali si prácu záchranárov, hasičov, horskej záchrannej služby, vyskúšali si jazdu na ťažnom koníkovi, zasadili si vlastný stromček, ktorý si zobrali so sebou, vyskúšali si vône lesa, kde mohli spoznať, ako vonia lesná pôda, mach, bylinky aj rôzne lesné plody, vyrobili si vlastné ceruzky a spoznávali stopy zvierat.

Na konci poznávacej trasy dostali balíček s odmenou, spolu s rodičmi si mohli pochutnať na výbornom divinovom guláši, ktorý im pripravili členovia poľovného revíru Bystrá a s plným bruškom sa vyskákali v nafukovacom hrade, nastriekanej pene a drevených preliezkach, ktoré sú v areáli penziónu Sileo. Účasť bola veľmi veľká, spolu bolo zaregistrovaných vyše 260 detí, čo je najväčšou vďakou pre organizátorov a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Spolu s dňom detí sa konala v areáli aj výstava jeleních zhodov, ktoré boli nájdené v poľovných revíroch Bystrá, Belanská a Machy. Na záver by som chcel poďakovať všetkým sponzorom a všetkým, ktorý spoločne vytvorili nezabudnuteľne zážitky pre všetkých, ktorý sa tejto akcie zúčastnili.

Ing. Michal Ondrejkov