„Jedná sa o medvedice s mláďatami, dospelého samca i dospievajúce mladšie medvede. Vyskytujú sa prakticky vo všetkých častiach katastrov, dokonca i v tesnej blízkosti intravilánov obcí,“ píše sa na stránke Prečína. Obec zároveň žiada občanov, aby pokiaľ je to možné, obmedzili návštevy lesa. „Ak sa predsa budete v lese pohybovať, tak polohlasne rozprávajte alebo si popiskujte, aby ste včas upozornili medvede na svoju prítomnosť a tieto sa vám mohli vyhnúť,“ pridali.

Ako ďalej uviedli, v žiadnom prípade sa ľudia nemajú správať hlučne. „Môžete vyprovokovať útok medveďa zo stresu. Taktiež v žiadnom prípade nevoďte do lesa psov, môžete vyprovokovať útok medveďa na psa, ktorý bude hľadať útočisko u vás a útok sa následne obráti proti vašej osobe,“ doplnili.