Takýto prístup zastáva Dánsko, ktoré zaviedlo povinné čistenie a dezinfekciu nákladných áut na hraniciach a postavilo plot.

"Poľské nákladné auto pre prevoz ošípaných je riadne umyté saponátom, hlavne čelné sklo, pretože práve tu sa usadzuje väčšina nečistôt," vysvetľuje Claus Clausen, vedúci dánskej spoločnosti "Bezpečné umývanie" v Padborg v južnom Dánsku na hranici s Nemeckom. Celé nákladné vozidlo je potom vyčistené vysokotlakovým čističom a vydezinfikuje sa. Dánsko ošípané vyváža často. Nákladné vozidlá opúšťajú krajinu naložené ošípanými a vracajú sa prázdne. Aby sa zabránilo zavlečeniu patogénov do dánskych chovov, musí byť každý automobil riadne umytý a vydezinfikuje sa -  systém si zaplatili samotní dánski chovatelia ošípaných.

Diviaky
Diviaky
Zdroj: Shutterstock


Výskyt AMO v Európe zmenil spôsob práce čistiacich staíc. Európu si rozdelili na tri zóny podľa hrozby výskytu AMO: zónu zelenú bez AMO, červenú s rizikom výskytu a čiernu s AMO. Podľa toho, ktorými zónami nákladiaky prechádza, je zvolený režim čistenia.
Po vyčistení obdrží každý automobil certifikát, bez ktorého by nemohol ďalšie ošípané vyvážať!

Okrem prísnej kontroly nákladných automobilov na hraniciach investovala dánska vláda tiež do 70 km dlhého plota, aby chránila Dánsko pred migráciou diviakov z Nemecka. Začiatkom decembra dánske úrady oznámili dokončenie plota.
Stavebný projekt, ktorý trval zhruba 10 mesiacov, stál krajinu 6 miliónov eur. Podľa dánskych úradov existuje 20 "brán", ktoré umožňujú prevádzkovanie dopravy a vodných ciest. Tam sú diviaky odrádzané pomocou pachových odpudzovadiel. Okrem toho sú v plotoch bránky pre turistov.
Diviaky teraz žijú v Dánsku pravdepodobne len na juhu krajiny - stavy sa odhadujú na 30-40 kusov.

Zdroj: africkymorprasat.cz