VIDEO: Pred časom sa diviaky prechádzali aj pri moste Lanfranconi.

Väčšinu tvoria mláďatá. Upozornil na to novomestský miestny a bratislavský mestský poslanec Jakub Mrva. Zver vychádza najmä pred polnocou a pred svitaním sa ide ukryť. „Snažíme sa zistiť, kde majú ležovisko. Či na okraji lesa alebo v nejakej z mnohých zarastených neudržiavaných záhrad v okolí Magurskej. Je možné, že chodia z areálu bývalých štúdií Koliba, ktorý priamo susedí s lesom,“ uviedol na sociálnej sieti J. Mrva.

Bratislavská mestská časť Nové Mesto sa pre výskyt diviakov v niektorých lokalitách obrátila so žiadosťou o ich mimoriadny odlov na nepoľovných plochách na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu (OÚ) Bratislava.

(Pokračovanie na 2. strane)