V roku 2018 mali českí poľovníci povinnosť odobrať vzorku krvi z každého uloveného diviaka, aby veterinári mohli zistiť, či zviera nemalo Aujeszkyho chorobu. Vzorku krvi odoberali počas vyvrhovania z hrudnej dutiny. Nevýhodou tohto postupu je, že vzorka krvi sa mohla kontaminovať obsahom tráviaceho traktu, alebo sa do nej mohli dostať iné nečistoty. 

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Archív PaR

Španielsky vedec Saul Ruiz, ktorý je v Českej republike na odbornej stáži, ponúka poľovníkom odoberanie vzoriek krvi pomocou injekčnej striekačky cez oko usmrteného zvieraťa. Výhodou jeho postupu je, že vzorka sa dá odobrať aj z niekoľko hodín mŕtveho jedinca a zároveň nehrozí kontaminácia nežiaducimi látkami. Informujte o tom Fakulta lesnícka a drevárska Českej zemědělskej  univerzity v Praze.

Saul Ruiz spoločne s kolegami zo svojej domovskej Veterinárnej univerzity v Cordobe už skôr publikoval metódu odberu krvnej vzorky z ulovených diviakov z lebečných dutín. Teraz sa jeho metódu podarilo overiť v priebehu nadhánkovej sezóny aj v Česku. Metóda spočíva v odbere vzorky cez očnú buľvu, pričom je potrebné zasunúť ihlu injekčnej striekačky cez spojenie oka a mozgu do vnútornej časti mozgu a tam natiahnuť do injekčnej striekačky krv nachádzajúcu sa v žilovom splavu. Na odber treba použiť injekčnú ihlu s dĺžkou minimálne 8 cm, pričom možno odobrať často aj viac než 20 ml krvi.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Tomáš Kopča

 

V porovnaní so štandardným odberom krvi nabratím z brušnej dutiny má odber z mozgového žilového splavu niekoľko výhod. Odber možno vykonávať aj niekoľko hodín po ulovení. Možný bol odber aj po 48 hodinách, a dokonca aj odber iba z oddelenej hlavy. Počas odberu je minimálne riziko kontaminácie vzorky tak z vnútorného, ​​ako aj z vonkajšieho prostredia. Odbery možno vykonávať aj z čerstvo uhynutých jedincov diviačej zveri. Jedinou nevýhodou je nemožnosť odberu vzorky v prípade, že kus bol ulovený strelou do lebečnej oblasti.

Lesnická a drevarská fakulta pripravila o uvedenej metóde inštruktážne video s názorným postupom.

VIDEO: Inštruktážne video

Zdroj: ekolist.cz