Menu

Kvíz Čo viete o lese, stromoch a prírode? Otestujte si svoje prírodné vedomosti!

Autumn leaves on trees
Foto: David Henderson / Caia Image / Profimedia

28.2. 2020 15:00 Lesy sú dôležitou súčasťou krajiny, majú veľký ekologický význam a oplývajú širokou rozmanitosťou. Rôzne lesné biotopy, druhy drevín, ako aj ďalší lesný porast je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Poznáte rôzne lesné tajomstvá alebo viete aké prvenstvo má naša krajina v Európe z hľadiska lesov? Zd: vedanadosah.cvtisr.sk

1/10 Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou lesnatosťou územia, ktorá predstavuje

2/10 Pestrá mozaika geologického podložia podmieňuje aj bohaté druhové zastúpenie drevín. V lesoch Slovenska je najviac zastúpenou drevinou

3/10 Slovensko sa ako jedna z mála stredoeurópskych krajín môže ešte aj na úsvite tretieho tisícročia hrdiť fragmentmi zachovalých prírodných lesov a pralesov, kt. neboli obhospodarované človekom. Plocha týchto prírodných lesných laboratórií dosahuje cca

4/10 Na lesný ekosystém sú viazané početné rastlinné druhy. Charakteristickými prvkami lesného spoločenstva sú

5/10 V pestrej mozaike lesných biotopov nachádzajú vhodné životné podmienky početné živočíšne druhy, ktoré nie sú schopné jestvovať mimo tohto špecifického biotopu. Typickými predstaviteľmi lesného ekosystému sú:

6/10 V období okolo Jána (24. jún) máva nočná atmosféra v našich lesoch mystický nádych. Milióny zelenkavo svetielkujúcich svetlušiek svätojánskych poletujú lesnými zátišiami a vyvolávajú rozprávkovú náladu. Tento príslušník triedy hmyzu patrí do radu

7/10 V útrobách slovenských lesov rastie mnoho vzácnych rastlinných druhov, kt. nenájdeme nikde inde na Zemi. Jedným z mnohých rast. endemitov je cyklámen fatranský. Ak chceme tento kvietok uvidieť a omámiť sa jeho prenikavou vôňou, navštívime pohorie

8/10 Naša krajina má v Európe z hľadiska lesov aj jedno pekné prvenstvo: pýši sa najväčšou lokalitou s výskytom chránenej dreviny tisu červeného. Národná prírodná rezervácia s rozlohou 860 ha a počtom chránených stromov okolo 160000 sa nachádza v pohorí

9/10 Stromy majú v rastlinnej ríše jednu veľkú výsadu – dlhovekosť. Niektoré dreviny sú schopné prežívať až niekoľko tisíc rokov! Aj u nás rastúci tis môžeme považovať za stromového „starca“, keďže niektoré jedince majú úctyhodný vek, kt. sa odhaduje na

10/10 Každý strom má svoju pamäť uloženú v špeciálnych pamäťových jednotkách, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie zo života stromu. Sú v nich uložené správy s vysokou výpovednou hodnotou o zažitom počasí. Týmito pamäťovými jednotkami sú

Hrať znovaPochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Video

.
.

fotopríbeh

Keď volavky útočia, darmo ryby volajú o pomoc. Nik ich nepočuje!

Nik ich nepočuje a neohrozený predátor si užíva ochranu ohrozeného druhu! Množstvo predátorov rýb sa neustále zvyšuje.