Poľovníci často hovoria, že poľovníkom sa človek nemôže stať, ale musí sa ním narodiť. Je totiž obrovský rozdiel medzi poľovníkom a pytliakom. Pytliactvo je oficiálne považované za trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody. Práve pytliaci sú tí spomínaní bezcharakterní ľudia, ktorí lovia zver bez príslušného povolenia protizákonným spôsobom a poctivým poľovníkom zhoršujú reputáciu a spôsobujú obrovské starosti. Pri obzvlášť závažnom trestnom čine pytliactva môžu amorálni lovci stráviť za mrežami až šesť rokov, uvádza sa na www.dennikrelax.sk

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

Byť poľovníkom neznamená mať len poľovný lístok, zelené oblečenie, správne poľovnícke potreby a zbraň. Je k tomu potrebná aj úprimná láska k prírode, zvieratám a najmä záujem obetovať ich ochrane veľkú časť svojho voľného času. Práve z tohto dôvodu sa poľovníctvo často dedí z generácie na generáciu v rodinách, kde má hlbokú tradíciu a kde je mladým ľuďom od malička vštepovaná úcta k zvieratám a ľuďom.

.
.
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Na to, aby sa z človeka stal poľovník, je potrebné získať poľovný lístok. Ten môže byť vydaný napríklad študentom špecializovaných stredných alebo vysokých škôl, ktorí ho potrebujú na dobu počas štúdia, alebo aj ostatným záujemcom po absolvovaní poľovníckeho kurzu a po zložení poľovníckych skúšok. Realizovanie kurzov a vydávanie lístkov má na starosti Slovenská poľovnícka komora, ktorú v jednotlivých prípadoch zastupuje konkrétna obvodná pobočka. Súčasťou kurzu, ktorý trvá viac ako rok, je teoretická, praktická a tiež strelecká príprava.

Poľovník a pes
Poľovník a pes
Zdroj: Tibor Benčič

To, že poľovníctvo je finančne náročný koníček, spozná uchádzač už na začiatku – poľovnícky kurz totiž stojí minimálne 300 €. Počas štúdia sa v teoretickej časti sa rozoberá poľovnícka osveta, biológia a starostlivosť o zvieratá, poľovnícka kynológia, strelectvo, legislatíva a prvá pomoc pri zraneniach. Neskoršia praktická príprava musí trvať viac ako 12 mesiacov a uchádzač sa v nej oboznámi s reálnymi povinnosťami a činnosťou poľovníka. Vyskúša si napr. kŕmenie zvierat, pomoc pri opravách v revíri alebo organizovanie poľovníckych podujatí. Počas streleckej časti prebiehajú cvičenia so streľbou z guľovej a brokovej zbrane a tiež trénovanie starostlivosti o zbraň či poskytovanie prvej pomoci pri strelnom poranení.

Foto
Foto
Zdroj: Marcel Bródy

Poľovnícku skúšku absolvuje uchádzač elektronicky po absolvovaní všetkých častí prípravy. Ak ju úspešne zloží, dostane vysvedčenie, ktoré slúži ako potvrdenie pre vydanie vytúženého poľovníckeho lístka. Posledným krokom je potom už len žiadosť o vydanie zbrojného pasu.

Foto
Foto
Zdroj: Marcel Bródy

Aj keď je poľovníctvo vnímané najmä ako záľuba, poľovníci ho považujú skôr za celoživotné poslanie. Samozrejmou súčasťou je v tomto prípade aj osobitá etiketa, zvyky a disciplína. Poľovník by mal byť poctivý a čestný nielen k sebe, ale tiež k zvieratám, o ktoré sa stará a ku kolegom poľovníkom. Dodržiava zákony, zveľaďuje svoj poľovnícky revír a neporušuje zákaz lovu mimo poľovníckej sezóny. Na zviera vystrelí len vtedy, keď ho bezpečne rozoznal a tiež spôsobom, ktorý zabezpečí okamžitú smrť a v žiadnom prípade nezabije samicu s mláďatami. Poľovnícke potreby sú osobitná kategória, ktorá má svoju špecifickú cieľovú kategóriu. Každý poľovník vie, že potrebuje najmä vhodné oblečenie, ktoré mu zabezpečí pohodlie a ochranu počas pobytu v prírode. Okrem zbrane a príslušenstva ako kolimátor alebo nočné videnie tiež poľovník potrebuje poriadny nôž, spoľahlivú baterku a batoh, do ktorého sa zmestí všetko potrebné. Pri dlhých postriežkach sa každému poľovníkovi zíde aj ľahká a prenosná trojnožka. Niektorí výrobcovia potrieb dokonca ponúkajú aj poľovnícke ruksaky, ktoré už prenosnú stoličku majú ako svoju súčasť.

Zdroj: www.dennikrelax.sk