Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), ktorá združuje 52 000 členov, to uviedla v tlačovej správe. Združenie vlastníkov obecných, súkromných a cirkevných lesov (SVOL) minulý týždeň konštatovalo, že zákon by mal umožniť vlastníkom pozemkov poľovnícky hospodáriť, chcú tiež znížiť minimálnu výmeru poľovných revírov, ktorá je aktuálne 500 hektárov. Podporila to Asociácia súkromného poľnohospodárstva (ASZ) združujúca drobných farmárov. Novelu poľovníckeho zákona by podľa plánu legislatívnych prác mala vláda prerokovať tento rok.

Hovorca ministerstva poľnohospodárstva ČR Vojtech Bílý povedal, že na podobe zákona sa už začalo pracovať. Podľa predstáv SVOL a ASZ by sa definícia poľovníctva mala upraviť tak, aby bola neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskej a lesníckej činnosti a mala by byť prevádzkovaná najmä vlastníkmi či prenajímateľmi pozemkov alebo prostredníctvom právnických či fyzických osôb a ďalej spolkami a inými subjektmi.

(Pokračovanie na 2. strane)